Coaching

Coaching

Jeg coacher en-til-en. Det betyr at jeg fortrinnsvis jobber med enkeltmennesket, som trenger en "hjelper" for å få tilgang på sine egne ressurser.

Ved bruk av NLP-metodikken, der jeg også er sertifisert i time-line-terapi, hjelper jeg deg til å gå noen skritt lenger - som kan være vanskelige å ta alene. Dette for å oppnå personlige og profesjonelle mål, og for å utvikle de ressursene du ønsker/trenger for å nå dine mål.

Som sertifisert coach kan jeg hjelpe deg med å:

  • skape de forandringene du ønsker deg
  • oppdage hva du virkelig vil
  • bli god på å sette deg mål
  • finne motivasjon og livsglede
  • kommunisere så du blir forstått
  • skape nye atferdsstrategier
  • løse indre konflikter og frigjøre ressurser
  • bedre selvbilde og skape selvtillit
  • gi slipp på angst og andre negative følelser
  • personlig vekst

NLP står for nevrolingvistisk programmering, og er en retning innen coaching som fokuserer på hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur, og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. NLP er læren om hvordan du får best de beste ressursene i deg selv.

NLP gir praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Den hjelper å avdekke det som begrenser oss i våre liv, og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller viktige verdier.

NLP

Nevro = vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk = vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans.

Programmering = vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer, som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses - enten vi vil det eller ikke.

Kontakt meg for mer informasjon

Jeg tilbyr også:

Skrivekunst
Kreativ egenutvikling
Yin yoga